sidrubbe
 
Inredning är en totalupplevelse – ett meddelande till kunder och personal! Genomtänkt inredning handlar om rätt utnyttjade och planerade lokaler, som skapar förutsättningar för mänskliga möten, goda resultat och effektiva kommunikationer. Med hjälp av medvetna färg- och materialval stärker vi din företagsprofil och låter inredningen kommunicera ditt budskap. Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck – därför möblerar vi din affärsidé. Vi erbjuder totalförslag och hjälper till med upphandling.
Narvavägen 15, 554 48 Jönköping. Tel 036-30 77 40, fax 036-30 70 60.
Elisabeth: 0708-30 77 44, elisabeth@levandelejon.se, Judith: 0708-99 77 47, judith@levandelejon.se.