sidrubbe
För några år sedan ställdes vi inför den stora utmaningen att inreda en tandläkarpraktik. Önskemålet var en praktik med egen karaktär och profil – färger, former och material som skulle ge en identitet. Detta i kombination med toppmodern teknisk utrustning, miljöaspekter och alla praktiska funktioner och krav på lönsamhet som måste styra en sådan verksamhet. Var detta möjligt?
Åtta år och ett antal tandläkarpraktiker senare tycker vi fortfarande att utmaningen är lika stor. Vi kan dessutom garantera att ingen praktik blir den andra lik!

– Vi erbjuder en noggrann analys utifrån det arbetssätt ni väljer. Traditionella lösningar eller öppna miljöer för solo-group-arbete.

– Vi hjälper till med praktikplanering, arkitekthandlingar, material- och färgsättning, inredning och projektledning.

– Vi åtar oss hela design-management-arbetet. Syftet är att den noga utarbetade företagsprofilen som ligger till grund för inredningen också ska få genomslag i övrig profilering. Det kan gälla grafisk profil, klädsel, skyltning och mycket mer.
Narvavägen 15, 554 48 Jönköping. Tel 036-30 77 40, fax 036-30 70 60.
Elisabeth: 0708-30 77 44, elisabeth@levandelejon.se, Judith: 0708-99 77 47, judith@levandelejon.se.