En stor del av själen, både hos människor och företag, speglas i arkitektur, inredning och styling. Här finns en känslomässig kommunikation som rymmer fler möjligheter än de flesta anar. Utnyttjar man färger, former och material på rätt sätt lämnar man ett avtryck som engagerar fler sinnen än bara synen. Ett levande avtryck.
 
(Möblerna bakom våra ansikten ovan har vi ritat för Trio snickerier.)
Narvavägen 15, 554 48 Jönköping. Tel 036-30 77 40, fax 036-30 70 60.
Elisabeth: 0708-30 77 44, elisabeth@levandelejon.se, Judith: 0708-99 77 47, judith@levandelejon.se.